கருவறையுள் அது

உள்ளேயேதான் உள்ளது என்றனர்
உணர்வின் கருவாய் ஒளிர்வது என்றனர்
அமைதியாய் தேடு அகப்படும் என்றனர்
அங்கு இங்கு எனாதபடி அடைப்புகளற்ற
என் சிந்தனை ஓட்டத்தின் உராய்வில்
கருவறை எங்கெனத் தெரியவில்லை
அங்குதான் உள்ளது
அங்குதான் உள்ளது
என்று சொல்லும் குரல் மீண்டும்
எங்கெல்லாம் தேடியும்
காணவில்லை
என் கவிதையை

In the deeper space of the womb

It is certain they say that
it should be found inside.

search deeper
again the voice

tune your vibs
be patient
search
you will find it
so say they

it is so noisy
I say
I can’t hear the call

ushhh..
look..look
it is there!

i still search
yes
in search of this
poem

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: