கருங்குழி

வார்த்தைகள்
உள்ளன என்பதற்காய்,
காலிப் பக்கங்கள்
இருக்கின்றன என்பதற்காய்,
மொழியறிவும் உண்டென
என்பதற்காய்,
எண்ணமென்பதறியாது
கோழி கிளறிய நிலமாய்
சொற்களை வீசிவிட்டு
பின் அதற்குள்
கவிதையைத்
தேடுவதை விட
எண்ணத்தின் அடர்த்தியில்
வார்த்தையின் கனத்தில்
கணங்கள் அமிழ்ந்து கரைய
கருத்து
கனிந்து
கரும்புள்ளியாய்
நிற்கவே
விரும்புகிறது
கவிதை

Black hole

the intensity is
enormous
there is no time
to waste
no words to
mince
no effort to
make
there
stands
my
portry

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: