அழைப்பு

September 9, 2008

நீ எப்போது அழைப்பாய் என்று காத்திருப்போர் சிலர்
ஐயோ! அழைக்காதே! என்று கதறுவோர் சிலர்
அது என்னவென்றே புரியாத சிலர்
உன்னை காலால் மிதிப்பேன் என சூளுரைப்போர் சிலர்
உன்னை வென்று நிலைத்துவிட்டாதாய் சிலர்
எல்லோருக்கும் போக்குக்காட்டி
ஒரு நாள் நீ அழைக்கிறாய்
உன் அழைப்பை அவமதிக்கும் திடமோ
அன்போடு ஏற்கும் பக்குவமோ
ஐயா! விடு என்னை! என்று உதறிப் போகும் இடமோ
ஒன்றும் தெரியாமல்
உன் கை பிடித்துப்போகும்
குழந்தை போல் நாங்கள்.

வாழி நீ!

Invitation

Out there! in desperation! waiting for your call,
No! don’t ever call me, I’ve so much to finish
say some,
Damn it! what the hell is it?
people without a clue
Can you dare come close to me?
I will kick your buts! say some,
Transform your body etheral and
live for ever eternally!
declared a few!
But you!
the biggest cheater!
you managed to cheat everybody
and invite.
When your invitation arrives,
we can’t ignore it,
we can’t accept it with love,
we can’t run away from it,
we..well don’t know how to
handle it,
we walk with you
side by side
holding your hands
like a dependent child!

long live
death.

Advertisements