கவிதை

ஓடியும் வந்தும்
ஒட்டி உறவாடியும்
வாடிய போதில்
வழித்துணையாகியும்
கூடி மகிழ்ந்து
கும்மாளமிடும் போதும்
பாடிக்களித்து பறை
கொட்டி நின்ற போதும்
நாடி வந்து நல்லது
செய்வது நமக்குள்
களித்துறங்கும்
கவிதை!

Poem

May I call it a friend?
like a friend in need.
May be it is a travel mate?
sharing my journey of life!
A party mate?
sharing my joy and celebration.
A pet, may be?
like a dog that curls around my feet!
its hard to describe,
the one that sleeps in my heart
to be awakened to be named.
yes, my poem!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: