நான் அது இல்லை

நான் அது இல்லை!

அது தலையில் யாரோ
மண்ணெண்ணையைக்
கொட்டி விட்டார்கள்.
நாற்றம் வந்து, தேடிப்பார்த்தல்
உடலெல்லாம் பிசுக்காய்
அலைந்து கொண்டு இருக்கிறது.
ஆம், அது ஆழ்கடல் இல்லை
அலைகடல் கூட இல்லை.
அமைதியான ஒதுக்குப்புறக் கடல்.
தினம் பார்க்கிறேன்.
ஒருநாள் போல் ஒரு நாள்
இருப்பதில்லை.
ஒரு நாள் ஒரே குப்பை
கரையெல்லாம்.
அடுத்த நாள் ஒரே சிவப்பு,
ஏதோ பிராணியின் செம்முட்டைகள்.
அடுத்த நாள் பாசி படிந்த பச்சை.
இன்னொரு நாள்
ஸ்படிகம் போல் தெளிவு.

கடலே!உன்னைத் தொட்டபோது
என் ஆதிமூலத்தை
உணர்ந்தேன்.
நானும் நீயும் ஒன்றுதான்.
நான்தான் மறந்துவிட்டேன்.
தினம், தினம், ஏதேதோ
குப்பைகள். அள்ளி வாரிக்
கொட்டிக் கொண்டே
அரைநூற்றாண்டு
கடந்து விட்டேன்.

உன்னோடு நடக்கும் போது
ஊடு பாயும் தெளிவு
வருகிறது. அதுவும்
கணப்பொழுதுதான்.
நீயும், நானும்
நிரந்த கதியில்
மாறிக்கொண்டே
இருக்கிறோம்.
என்னை அழுக்கென்று
பழிக்கவோ!
அற்புதம் என்று போற்றவோ
யாரும் வேண்டாம்.
ஏனெனில்
சொல்லும் அப்பொழுதிலேயே
நான் அது இல்லை!

Sea Me!

It’s a quite bay
surrounded by mountains.
Quite but not really quite.
Not static I mean
It is quite dynamic!
A strong stench drove me to the beach
Oil spill!
It added a sheene
a rainbow to the waters.
Hardly a day passby
without marine debris
on its shores.
One day it is green
bloom of algae
another day, red!
red bloom? or eggs?
it’s dirty one day,
crystal clear the
next day.

Only this summer
I plunched in to it’s waters.
You know what?
Me and You are the same.
Well, or are you my roots?
whatever,
we’re dynamic
ever changing
in moods, seasons,
waves and colors.
Nobody can say that we’re dirty
nor they declare that we’re holy
as and when the word is uttered
We’re changed forever!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: