கற்றமொழியாகக் கலத்தல்

தூரிகையைக் கொடுத்து
கண்டதைக் காட்சிப்படுத்து
என்றார் ஓவிய ஆசிரியர்.
எண்ணங்கள் சீராகப் பாயவேண்டும்.
கவிதையில் உள்பாய்ந்து நிற்கும்
இலக்கணம் போல
கண்டது காட்சிப்பட வேண்டும்.
தூரிகையைத்தொட்டவுடன்
ஓடும் மனம் வேகமாய் ஓட
காது, மூக்கு, கால்கள், கண்கள்
என்றென எல்லாம் முயங்கிப்
பிசைந்து வந்து தோற்றமுற்றபோது?
என்ன உனக்கு பிகாசோ என்று நினைப்போ?
என்றார் ஆசிரியர்.
மறுக்கமுடியாமல் சித்தன்னவாசலும்
ரவிவர்மாவும், மைக்கேல் ஆஞ்சலோவும்
வந்து வந்து போயினர்.
கவிதை செய் என்றால் கூட
இலக்கணம் எங்கு நிற்கும்
என்று தெரிவதில்லை!
முகமண்டலம் வரையப்புக்கின்
முகம் சொல்லும் சேதியில்
முகம் மறைந்து வீம்பி நிற்பது
கொலாஜெனும் கோலமே.
உனக்கு ஏது விடிவு? என்று பிரிந்த
ஆசிரியர், கற்றமொழியாகக் கலந்து
உனக்கு உள்கொண்டு
அருள் செய்தால் உண்டு!
என்று போயினர்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: