கவசம்

என்ன குழப்படி?
என்ற கேள்வியுடன்தான் நுழைவார் தந்தை!
எவ்விதக் குழப்படியும் இல்லாத போதும்!
குழப்படி என்னவென்று குட்டை மணி
கோள் சொல்லியபோது,
அதன் பலனாகப் பிரம்படி
பட்டபோது உணர்ந்தேன்.
சொல்லும் வார்த்தையில்
எழுதும் சொல்லில்
சொல்லின் பொருளில்
என்றெல்லாம் கவனம் கொண்டும்
சொல்லிய பின் குழப்புவதற்கென்றே
வருகின்றனர் சிலர்.
சொல்லாத சொல்லுக்கு பொருளேதும் இல்லை
எனவே
சொல்லறு சும்மா இரு என்றான் கடம்பன்.
தூங்கும், முன்னும் தூங்கிய பின்னும்
முதலில் எழுவது எண்ணமாய் இருக்கும் போது
சும்மா இருக்க முடியவில்லை.

வெறும் புள்ளி வைத்துப் பொருள் சொல்
என்றார் லா.ச.ரா
நான் கவிதை என்று எழுதினாலும்
நான் காணா புதுப்பொருள் சொல்ல
மட்டும் யாரும் வருவதில்லை!

சொல்லறு சும்மா இரு என்பதற்குப்பதில்
சொல்லேறே, சும்மா எழுது என்றால்
கவிதை ஒரு கவசமே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: