கண்ணில் படாத கவிதை

May 24, 2010

பனியின் உக்கிரத்தைக்
குறைக்க வந்தது இளவேனில்
இரவு குறைந்து பகல் நீண்டது
சூரியன் அப்பாலுக்கு அப்பாலாய்
நின்று கொண்டு இப்பூமிக்கு சேதி சொல்ல.
பட்டென ஒரு பொழுதில் பூ பூத்தது.
எட்டா உயரத்தில் எம்பி நிற்கும் மாமரங்கள்
குள்ளக்கள்வனாய் கண்ணில் படா
குறுஞ்செடிகள்
என்றிவை எல்லாம் ஒரே நேரத்தில்
மலர்ந்து சிரிக்க
மழலைகள் கைக்கெட்டும் தூரத்தில்
நின்று சிரிக்கும் மலரை தாவிப்பறிக்க..
யார் கண்ணிலும் படாமல்
தும்பை போல், நெருஞ்சி போல்
எங்கோ ஒளிந்து சிரிக்கும்
என்
கண்ணில் படாத கவிதை!

Advertisements

சுடலை தரும் பாடம்

May 24, 2010

சுடலையில் தடபுடா
கடபுடா என்றொலி இரவில்
கேட்டது
நர்த்தனம் ஆடிடும்
சிவனின் ஒலியென்றாள்
அவள்
பட்டுப்படீரென
மூங்கில் ஒடிபடும்
ஓசை வந்தது.
எலும்புகள் முறிந்தொடிய
தசைநாண்கள் விடுபடும்
ஓசை என்றாள் மீண்டுமவள்!
சட்டச்சடவென
கொட்டும் மழையெங்கும்
பொங்கிப் பிரவாகமாகி
முட்டிமுழக்கி
பாய்ந்து ஓய்ந்தது.

மறுநாள்
பள்ளி போகுமுன்
சுடலையில் தேடிய
சிவனின் சுவடுகளுடன்
ஒடிந்து முறிந்த எலும்புகளும்
பட்டுத்தெறிந்த வெண்சாம்பலும்
நிறைந்திருக்க…

நான் போட்ட புளிய விதை
முளைத்துவிட்டது
என்று சொல்லி
பள்ளிக்கு ஓடினாள்
மீண்டும் அவள்.