மீன் தொட்டி

ஐயா சொன்னார்
அற்புதமாக இருந்தது
கேட்கக் கேட்க
வாசிக்க வாசிக்க
எல்லாம் புரிந்தது போல்
புல்லரித்தது.
மீன் தொட்டியில் மீன்
அது அங்கே
நான் இங்கே

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: