இறைமைக்கிட்டுச்செல்லும் இராப்பொழுதுகள்

இரவுகள் ஏன் தோன்றின?

அரவமில்லாக் காட்டில்
பரபரக்க நகரும் உருவமில்லா
நிழல்களின் உரசல் ஒலிகூட
உறைக்க வைத்து மறைந்து சாகும்.
மோனத்துயில் கொள்ளும்
தூரத்து பொய்கையில்
விழுந்து தவழும்
உதிர் இலை கூட
ஒரு கணம் விதிர்க்க வைத்து
விந்தை செய்யும்.
யாருமில்லா வீட்டினுள்
தனிமையில் ஒழுகும்
குழாயின் சொட்டொலி
இடிக்கும் மேகத்தை
இருளில் அழைத்துவரும்.

இரவு தனிமை
இரவு மோனம்
இரவு ஆழம்

இரவு இல்லையேல்
இறைமையும் இல்லை

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: