உன் கவிதை என் வரியில்

என் சொல்லின் வளம் காண
வடிக்கும் முறை காண
செதுக்கும் திறம் காண
மயக்கும் மொழி காண
எழுதவில்லை
கவிதை
நான்.

நின்
இருப்பின்
நிலை
சொல்ல
எழுத்ததே

இக்கவிதை.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: