வாழ்வின் சுவாசம்

காற்றடித்த இலைகள்
தரும் சுகம்
தென்றல் மட்டுமல்ல,
சலசலப்பும்
நல்லிசையும்
கூடத்தான்.
.
மூங்கில் கீறும்
காற்று மெல்லிய
சிறுமூச்சாய்
சுரம் போட்டுப்
பார்க்கும்.

இடையே
யானையின்
பிளிறலும்
கழுதையின்
அலறலும்
இணைந்துதான்
போகிறது
வாழ்வெனும்
பெரும் பாட்டில்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: