அணுகக்கூச்சல்

கும்பலும் கூச்சலுமான
பிளிறலுடன் உலாவும்
யானைகள்
நொடிப்பொழுதில்
மௌனித்து
சிலையாகி விடுகின்றன.

மனிதச் செவிக்குட்படாத
அலைவரிசையில்
வரும் சேதியைக்
கேட்க அந்த அமைதியாம்.

அந்தி சாய்ந்து
ஆழ் இருளில்
உலகு தவழ்ந்திருக்கும்
வேலையில்தான்
எம் வேதனைகளும்
அவஸ்தைகளும்
மெல்ல மேலெழும்பி
வதைக்கத்தொடங்குகின்றன.

சின்ன அதிர்வலைகூட
ஒலிபெருக்கி வைத்து
ஊதுவது போல்
உள்ளே
பெருக்கமடைய…

கனவுகள் அதை
உள் வாங்கி
நாடகமாக்கி
ஊதிப் பெருக்கி
உவப்பிலும்
வெண்நரகிலும்
போட்டு வதக்கி
பிழிந்து எடுக்கும்
போது உடலார்
வேர்த்து விறுவிறுத்து
தொப்பலாகி
முழிக்கும் போது

வேறொரு பரிமாணத்தின்
அலகுகள் புலப்படுகின்றன.

இதனால்
இதனால் தான்
இரவுகளை
அணுகக்கூச்சமாக
உள்ளது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: