இனிமையாய் இரு!

ஆண் ஆணாகவும்
பெண் பெண்ணாகவும்
இருக்கும் பொழுதுகள்
இனிமையானவை
ஒரே சர்க்கரைப்பாகு
அக்காரடிசலில் இனிப்பதற்கும்
அதிரசத்தில் இனிப்பதற்கும்
வேறுபாடுள்ளது
ஆன்மா ஒன்றெனினும்
உடற்சேர்க்கை
ருசியை மாற்றும் போலும்.
நீ அழகானவள் என்று தெரியும்
அந்த நாணப்புன்னகை
முக்காடிட்டு முகத்தை
மறைத்தது
என்னமோதான் செய்தது.
இது காதல் இல்லை.
நீ பெண்
நான் ஆண்
எனும் பேதம்
உருவாக்கிய இனிமை.
நீ பெண்ணாக இருப்பதுதான்
எவ்வளவு இனிமை
ஒரு ஆணுக்கு!

Advertisements

One Response to இனிமையாய் இரு!

  1. Raju Ramachandran says:

    Arumai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: