நினைவுகள் வந்தன

காலையில் எழுந்ததும்
கனவுகள் போய்
நினைவுகள் வந்தன.
காற்றோடு போகட்டும்
என்றால்? விட்டா போகின்றன?
நல்லது, கெட்டது
விட்டது, தொலைத்தது
பட்டது, பகன்றது
எனக்கோடி நினைவுகள்
வந்திங்கு கனவைத்
தொலைத்து
நினைவில் கூடிப்
பெருகி,
அன்று தொட்டு
இன்றுவரை
அடுக்கடுக்காய்
நினைவுகளென்று
தட, தட, மட, மடவென
தரவிறக்கமாகி..
என்றாவது இது
நிற்குமோ?.
பழசோடு புதுசு
புதுசோடு பழசு
என்று கலப்பின
நினைவுகளென்றொரு
கூட்டம் அலைந்து
கொண்டிருக்கிறது!
கூட்டிக்கழித்துப் பார்த்தால்
நீயும் நானும்
வெறும் நினைவுகளே.
அது கனவாக இருந்தாலென்ன?
நினைவாக இருந்தாலென்ன?
நினைக்கத்தெரிந்த மனதிற்கு
மறக்கத்தெரியாமல் ஓர் வழி வைத்த
அந்த மாயக் கள்வனைக்
கண்டால் சொல்லுங்கள்.
’சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்’
என்றவன் வன்தகடில்
இடம் மாற்றம் செய்துவிட்டு
ஹாய்யாகக் காற்றுப்போல்
உலாவலாம்
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: